Su təmizləmə sistemləri, hər növ su filtrlərinin satışı, quraşdırılması və texniki xidməti. 24/7 xidmət

su təmizləmə sistemləri
0
Əsas Müqayisə et0

Zəmanət

Zəmanət

Zəmanət-satılmış məhsulun zəmanət müddəti ərzində pulsuz təmiri deməkdir.

Zəmanətli təmirə yalnız istehsalcı tərəfdən baş vermiş xətalar aid edilir.

Bu yalnız şirkətimizin ustaları tərəfindən təsdiq edilə bilər.

Zəmanət şirkətimizin ustaları tərəfindən quraşdırıldıqda verilir.

 

Zəmanət şərtləri:

 

  1. Duzgün doldurulmuş zəmanət talonunu.

  2. Zəmanət talonunda göstərilən seriya nömrəsi və modelin olması.

  3. Malın növündən asılı olaraq ona aid bütün qrafalar doldurulmalı.

  4. Satış tarixi, zəmanət müddəti və satıcının imzasının olması zəruridir.

 

Zəmanəti pozan hallar:

 

  1. Məhsula kənar şəxsin müdaxiləsi.

  2. Zərbə, itələmə, daxilinə kənar cismin, mayenin düşməsi və xaricdən mexaniki zədənin olması.

  3. Elektrik gərginliyin həddən artiq və ya aşağı olması nəticəsndə yaranan defektlər.

  4. Məhsulun istifadə qaydaları pozulduqda.

  5. Servis xidməti zamanında gösdərilmədikdə.